CÁP THÉP

Cáp thép có nhiều dây cáp nhỏ bện lại và có nhiều kiểu bện như cáp thép bện xuôi, cáp thép bện xéo, ... Hiện nay, cáp thép được ứng dụng nhiều trong cầu trục.