Palang điện

Palang điện bao gồm motor điện truyền động qua các cơ cấu bánh răng gọi là hộp số, từ đầu ra của hộp số nầy dẫn động một tang cuốn hoặc đĩa xích để cuốn cáp hoặc xích nhằm nâng vật và di chuyển vật tới nơi khác. Palang điện có loại dùng xích và loại dùng cáp nên hay gọi là palang điện cáp hay palang điện xích....