Ray điện cầu trục, ray điện an toàn 3P, 4P, 6P

Ray điện cầu trục hay còn gọi ray điện an toàn gồm các chủng loại 1P, 3P , 4P, 6P có dòng tải điện từ 50A, 75A, 100A, 150A, 200A, 320A. Ray điện an toàn dùng để cấp điện cho cầu trục, cổng trục, monorail và các dây chuyền trong nhà máy khi duy chuyển cần lấy điện cấp nguồn cho động cơ...