Cổ góp điện

Cổ góp điện được sử dụng phổ biến trong các dây chuyền nhà máy. Cổ góp điện cung cấp dòng điện đa dạng từ 10A-1000A, từ 1 pha đến 10 pha, kiểu dáng rảnh âm hoặc rảnh dương phù hợp với từng ứng dụng cụ thể.