RAY C CẦU TRỤC

Ray C cầu trục hay còn gọi là máng C cầu trục dùng để treo cáp trong hệ thống điện sâu đo. Ray C cầu trục có chiều dài 3 mét/ cây và nối với nhau bằng khớp nối.