Cáp điện cầu trục

Cáp điện cầu trục có nhiều loại phổ biến như: Cáp tròn điều khiển 1.25mm số lõi từ 5C đến 16C có dây cáp thép chịu lực, cáp dẹt đường kính 1.25mm- 26 mm, số lõi từ 3C-16C, cáp nguồn động lực cấp nguồn cho cầu trục.