Tay lấy điện cầu trục

Tay lấy điện cầu trục hay còn gọi là chổi tiếp điện cầu trục, có loại 1 nhánh 3 nhánh 4 nhánh. Tay lấy điện cầu trục được Công ty Tuấn Đạt nhập khẩu và cung cấp trên toàn quốc